Handelsbetingelser for forbrugere (B2C)

(Privatpersoner)

Hvis du er erhvervskunde gælder vores handelsbetingelser for erhverv

§ 1 Omfang
Nærværende købsbetingelser er gældende for køb af serviceydelser online på www.StayOnline.dk og i vores fysiske butik.
Hjemmesiden www.StayOnline.dk ejes og drives af StayOnline  ServicePartner A/S, Gefionsvej 6C, 3400 Hillerød (herefter StayOnline).
Betingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem StayOnline og køber, medmindre andet følger nedenfor.

§ 2 Aftaleindgåelser
Køber skal ved hvert køb acceptere kontantkøbsbetingelserne. Køber opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver. På www.StayOnline.dk kan kontantkøbsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på vegne af barnet eller den unge.

§ 3 Ejendomsret
Køber besidder fra leveringsdagen ejendomsretten til produkterne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af produkterne under kontantkøbsaftalens løbetid. Køber er berettiget til at råde retligt over produkterne, tilbehør m.v. fra leveringsdagen. StayOnline har ikke taget ejendomsforbehold i produkterne.

§ 4 Betalingsbetingelser og gebyrer
Alle oplyste priser er i danske kroner og inklusiv 25% moms. Forhåndsreservation, reservation og/eller betaling for bestilte ydelser og/eller varer kan ske online med Dankort/Visa-Dankort, Visa, Visa Electron eller Mastercard. Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser Via en krypteret forbindelse (SSL/Secure Socket Layer) ledes du videre til vores betalingsudbyder Stripe. Du vil straks få information, hvorvidt transaktionen blev gennemført eller ikke. Ordren behandles, når betaling er gennemført.
§ 5 Levering og risiko
Evt levering sker til den af køber oplyste adresse i Danmark.
StayOnline leverer ikke til Færøerne eller Grønland. Er køber bosiddende her kan køber enten benytte en leveringsadresse i Danmark eller selv arrangere forsendelsen med afhentning hos StayOnline.

Leveringsomkostningerne varierer og afhænger bl.a. af varetype, vægt, leveringssted, leverandør m.v. De samlede leveringsomkostningerne vil altid fremgå, når du bestiller varer på StayOnline. Såfremt forsendelsen udviser tegn på at have været udsat for fysisk overlast, anbefales det at afvise modtagelsen. Alternativt skal indholdet besigtiges for skader og fejl inden endelig modtagelse accepteres. Ved modtagelse af produkter opfordres køber til at undersøge disse og ved fejl eller mangler reklamere hurtigst muligt til StayOnline.
Efter levering påhviler ansvar og risiko for produkter alene køber.

§ 6 Købers ansvar
Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:
A: Underretning ved reklamation
Køber skal meddele StayOnline om eventuelle mangler ved produkter indenfor rimelig tid fra, at køber har opdaget fejlen. StayOnline’s modtagelse af en sådan meddelelse indenfor 2 måneder vil altid være rettidig.
B. Kontakte StayOnline for produkt indsendelse ved reklamation
StayOnline vil afholde fragtomkostninger, hvis reklamationen er berettiget. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og køber skal huske at gemme kvitteringen for afsendelsen.
Varen sendes til:
StayOnline ServicePartner A/S, Gefionsvej 6B, 3400 Hillerød
Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt.
Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

§ 7 Sælgers ansvar ved
A. Forbruger Reklamation
I tilfælde af mangler ved varen/reparationen, finder købelovens regler om mangler anvendelse så snart det er dokumenteret, at produktet er købt som privat person (Vedlæg kopi af købsfaktura for første gang produktet er solgt af forhandleren).
StayOnline tilbyder forbruger reklamationsret på køb af produkter/reparationer iht gældende lov. StayOnline forpligter sig derfor til at afhjælpe køber, hvis der er en mangel på produktet/reparationen. Dette kan ske enten ved reparation, ombytning, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. StayOnline kan ombytte til produkt med tilsvarende egenskaber.
B. Følgeskader
StayOnline kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at produkter, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat – på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold.
C. Produktansvar
StayOnline’s ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra StayOnline ´s side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab, data tab og følgeskader dækkes ikke af StayOnline. 
I tilfælde af at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette StayOnline og medvirke til sagens opklaring. StayOnline har ret til at besigtige skaden. Ved skader på enhver form for lagringsmedier som følge af fejl ved produktet, er StayOnline 's erstatningsansvar begrænset til værdien af tilsvarende uindspillet lagringsmedie.

§ 8. Fortrydelsesret
Eventuelle reservedele og ombytningsenheder er bestillingsvarer og fortrydelsesretten bortfalder ved accept af vores tilbud. Påbegyndte serviceydelser såsom backup, geninstallation, tilbudsafgivelse mv., kan ikke fortrydes.

§ 9 Persondatapolitik og videregivelse af personoplysninger

Ifølge Persondataloven har StayOnline pligt til at oplyse køber om bl.a. hvilke typer af personoplysninger, der behandles, med hvilket formål behandlingen sker, samt hvem oplysningerne videregives til. Ingen personlige oplysninger der registreres hos StayOnline gives videre til 3. part. Du risikerer altså ikke, at vi sælger oplysningerne eller bruger dem i anden interesse end for at kunne håndtere din reparation eller ordre hos os. Vi skal bruge rækkeoplysninger herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt evt. enhedens serienummer.
Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra evt. bestilling foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!
Jf. Persondataloven oplyser vi på forespørgelse om registrererede oplysninger. Oplysningerne opbevares minimum fem år, hvorefter de slettes.
Den dataansvarlige er:
StayOnline ServicePartner A/S
Gefionsvej 6C
3400 Hillerød
Bliver StayOnline opmærksom på, at oplysninger om køber er forkerte eller vildledende, er StayOnline berettiget til at rette eller slette oplysningerne således, at behandlingen kan ske på et korrekt grundlag. Det er frivilligt, om køber vil give StayOnline de ønskede oplysninger, men StayOnline er i så fald berettiget til at afvise betjening af køber.

Som registreret hos StayOnline har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til den dataansvarlige. Køber kan klage over StayOnline ´s behandling af oplysninger om køber til StayOnline og til Datatilsynet. Opdatering til Persondatapolitik med ikrafttrædelse d 25 Maj 2018.

§ 10 Transportforsikring
Stayonline Servicepartner A/S overtager forsikringsrådighed og risiko for varen under transport.

§ 11 Priser & Reservedele
Alle oplyste priser inkluderer moms samt den nødvendige arbejdstid for gennemførelsen af reparationen. Vær opmærksom på, at alle udskiftede reservedele og eller defekte ombytningsenheder ved enhver form for reparation tilhører StayOnline ServicePartner A/S, med mindre andet skriftligt aftales inden reparationens påbegyndelse. Det må forventes, at prisen vil stige, hvis defekte reservedele eller ombytningsenheder ønskes udleveret efter reparationens afslutning.

Priser oplyst er vejledende og er først gældende, fra når StayOnline skiftlift fremsender tilbud/prisoverslag på reparationen/ombytningen. priserne er baseret på at reservedelene & eller ombytningsenheden ikke er totaltskadet, uoriginale eller at produktet ikke har været udsat for uautoriseret indgreb, som har ødelagt komponenter, samt kan genbruges igennem producentens genbrugelse processor. 

§ 12 Klageadgang
Køber har mulighed for at få behandlet en klage (ved skriftlig henvendelse) til: info@stayonline.dk. Køber har også mulighed for at indbringe klage til Center for Klageløsning og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Læs mere på www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse info@stayonline.dk
Retsforholdet afgøres efter dansk ret.
Handelsbetingelserne er senest opdateret den 04-06-2024