Vi passer godt på dine data

Nedenfor kan du læse nærmere om, hvordan vi behandler persondata fra vores kunder.

1. Dataansvarlig
2. Hvorfor vi behandler oplysninger om dig
3. Videregivelse af dine oplysninger til samarbejdspartnere
4. Ændring af urigtige oplysninger samt overblik over alle registrerede oplysninger
5. Klage over vores behandling af dine oplysninger 

 1. Dataansvarlig
  StayOnline ServicePartner A/S er dataansvarlige for de behandlinger af personoplysninger, som behandles i forbindelse med indleveringen og evt. reparation af en enhed.

  Bemærk, at der også forekommer situationer, hvor StayOnline ServicePartner A/S reparerer produkter på foranledning af forhandlere, forsikringsselskaber, virksomheder mf., som i forbindelse med en servicesag videresender produktet og personoplysninger til StayOnline ServicePartner A/S med henblik på reparation. I disse situationer vil disse forhandlere, forsikringsselskaber eller virksomheder mf., være dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

 1. Hvorfor StayOnline ServicePartner A/S behandler oplysninger om dig
  StayOnline ServicePartner A/S indsamler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne levere vores services til dig. Det er fx navn, adresse, e-mail samt evt. telefonnummer.

  Herudover opbevarer StayOnline ServicePartner A/S betalingsoplysninger for opfyldelse af krav i bogføringsloven.

 1. Videregivelse af dine oplysninger til samarbejdspartnere
  StayOnline ServicePartner A/S videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger til tredjepart. En konkret reparationssag kan dog nødvendiggøre, at StayOnline ServicePartner A/S videregiver dine oplysninger til samarbejdspartnere og leverandører i forbindelse med en behandling af en garanti eller reklamations sag hvor der er lovhjemmel for dette. Dette kan fx være ske ved ombytning af en iPhone, hvor bl.a. navn og e-mail registreres hos Apple.
 1. Ændring af urigtige oplysninger samt overblik over alle registrerede oplysninger
  StayOnline ServicePartner A/S beholder og behandler kun data omkring dig, så længe der findes et sagligt formål. Når formålet ophører, slettes dine oplysninger fra vores systemer.

  Du kan altid henvende dig hvis du ønsker indsigt i hvilke oplysninger vi har registret om dig, behandlingen af disse eller om de måtte være blevet videregivet.

  Skriv til os på info@stayonline.dk

 2. Klage over vores behandling af dine oplysninger
  Hvis ikke du er tilfreds med StayOnline ServicePartner A/S besvarelse på en henvendelse vedrørende behandling af dine personoplysninger, kan du klage til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K. www.datatilsynet.dk